Easy Crystal Chandelier Cleaning Tips
  • 25 July 2017 at 10:32
  • 2091
  • 0

ทำความสะอาดโคมไฟ

โคมไฟระย้า หรือ แชนเดอเลียร์ (chandelier) เป็นชื่อเรียกลักษณะของโคมไฟตกแต่งที่แขวนบนเพดาน ซึ่งปัจจุบันโดยทั่วไปจะพบโคมไฟลักษณะนี้ ตามห้องโถงของสถานที่หรูหรา เช่น โรงแรม เป็นต้น

 

สำหรับความถี่ในการทำความสะอาดโคมไฟระย้าโดยทั่วไปแล้วควรทำความสะอาดโคมไฟระย้าทุกๆหกเดือนถึงหนึ่งปี แต่ถ้าหากติดตั้งโคมไฟระย้าไว้ในส่วนของบ้านที่สกปรกได้ง่าย อย่างเช่นในห้องครัวหรือบ้านของท่านติดตั้งไว้ในสถานที่ ที่มีฝุ่นมาก ซึ่งจะต้องทำความสะอาดบ่ายขึ้นสี่ครั้งต่อปี หรือจะทำความสะอาดโคมไฟระย้ามากกว่าสามารถสังเกตของการไม่สะท้อนของคริสตัล อย่างเช่น ฝุ่นเกาะที่คริสตัล หรือคราบขุ่นมัว ก็ถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดแล้ว

ซึ่งจะมีวิธีการทำความสะอาดอย่างปลอดภัยและสะอาดดังนี้

 

1.ปิดสวิตซ์ไฟโคมไฟระย้าที่ต้องการทำความสะอาด

2.ใช้เทปกาวปิดสวิตซ์โคมไฟระย้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครเปิดโคมไฟระย้าในขณะที่ทำความสะอาด

3.ใช้ถุงพลาสติดครอบดวงไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหลอดไฟ

4.วางอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการหลุดร่วงของโคมไฟ คือ อุปกรณ์ เชฟตี้

5.ผสมน้ำยาสำหรับทำความสะอาดคริสตัล และสารละลายสำหรับทำคริสตัสให้แวว

6.ใช้บรรไดสูงเพื่อทำความสะอาด ได้อย่างปลอดภัย

7.ใช้สเปร์น้ำยา ลงบนโคมไฟระย้า และควรระมัดระวังไม่ให้ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าเปียก หลังจากนั้นทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ไม่ใช่คริสตัล ด้วยผ้าที่นุ่มจุ่มลงไปในน้ำเพื่อนทำความสะอาด วัสดุ ที่เป็นทองเหลือง สเตนเลส ฯลฯ

8.ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของโคมไฟระย้า แล้วทิ้งไว้ประมาณ 24-48 ชม.ก่อนที่จะเปิดใช้โคมไฟระย้า

 

เพื่อการดูแลโคมไฟระย้าที่ท่านรัก ควรหมั่นทำความสะอาด และตรวจสอบความสกปรกจาก ฝุ่น ซึ่งทำให้คริสตัลไม่สว่าง จึงก่อให้เกิดความเก่า ขุ่น หมอง ที่ทำให้โคมไฟระย้าของคุณดูไม่หรูหราให้สมกับราคาที่ซื้อมา เพราะโคมไฟระย้าเป็นโคมไฟที่ทำจากแก้วคริสตัลซึ่งมีราคาอันแสนแพง

ทำความสะอาดโคมไฟคริสตัล