• 13 July 2017 at 17:24
  • 1747
  • 0

DBD VERIFED SILVER

กับการก้าวอีกขั้นในการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางออเดอร์แลมป์ กับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทางออเดอร์แลมป์ต้องขอบคุIทีมงาน อาจารย์ที่ปรึกษาและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ร่วมกันทำให้เว็บไซต์ออเดอร์แลมป์ ได้รับเครื่องหมาย DBD VERIFIED ในระดับ SILVER ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าออเดอร์แลมป์ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฏหมายกำหนดและมีมาตรฐานในระดับประเทศ

Award