New Design LAMP 1
  • 29 May 2018 13:47
  • 889
  • 0
โคมไฟออกแบบใหม่ โครงการ Hotel 19 Penang Malaysia Manufacturer By OrderLamp Design By ROOF โคมไฟแขวนคอนเซ็ปจากถ้วยชาค่ำ โคมไฟแขวนตกแต่งบริเวณห้องอาหาร
Read More
color standard
  • 29 May 2018 13:36
  • 891
  • 0
Powder Coating เพิ่มมาตรฐานการผลิตโคมไฟ ใช้การพ่นสีโดยใช้ระบบสีอบ ด้วยอุณหภูมิกว่า 200 องศาPowderCoat หรือ การพ่นสี ที่ตัวเนื้อสี จะมีลักษณะเป็นผงฝุ่น คล้ายแป้ง ( Powder Paint ) สามารถนำมาพ่น ให้เกิดสีสรรที่สวยงาม ทนทาน และมี กรรมวิธีการพ่น ที่เป็นเ
Read More
OrderLamp Event
  • 29 May 2018 13:28
  • 837
  • 0
ออเดอร์แลมป์ร่วมออกงาน TOP THAI BRAND ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี ขอบพระคุณทุกท่านๆ
Read More