การรับประกันสินค้า 

     เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางร้าน  ทางร้านมีการรับประกันสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

ด้วยความตั้งใจในการออกแบบ และผลิต โคมไฟ ให้มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน และมีความสวยงาม มีคุณค่า ด้วยสโลแกนของ OrderLamp ว่าที่นี่เราให้คุณมากกว่าคำว่า...แสงสว่าง ในการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ท่านลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และไว้วางใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ทางเรายินดีรับประกันตามรายละเอียดดังนี้

นโยบายการรับประกันสินค้าสำหรับสินค้าจำหน่ายปลีก 

       ผลิตภัณฑ์ โคมไฟ หัตถกรรม รับประกันความเสียหาย ภายใต้การใช้งานปกติ ทางเรายินดีรับประกันคืนเงิน 100% หากท่านไม่พอใจในสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า หรือหากสินค้ามีการ แตกหัก สูญหาย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บรรจุใส่กล่องดังเดิม ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดูแลทั้ง ขาไปและขากลับ

นโยบายการรับประกันสินค้าสั่งผลิต 

        ผลิตภัณฑ์ โคมไฟ หัตถกรรม รับประกันความเสียหาย ภายใต้การใช้งานปกติตามรายละเอียดดังนี้

สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บรรจุใส่กล่องดังเดิม รับประกันตัว โคมไฟ พร้อมอุปกรณ์ไฟ 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้า  ทางเรายินดีผลิตสินค้าให้ใหม่ โดยที่ทางลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งขาไปและขากลับ ทางเราจะดำเนินการผลิตสินค้าตัวใหม่ และส่งกลับคืนยังลูกค้าโดยเร็วที่สุด

       การรับประกัน ไม่ครอบคลุมความเสียหาย จากการใช้งานผิดประเภท หรือความผิดพลาดจากการติดตั้ง  ในการขอรับประกันผลิตภัณฑ์ จะต้องนำใบเสร็จและบัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ แนบมาพร้อม ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ส่งมาที่ บริษัท สนุกดี ดีไซน์ โปร จำกัด 37/1 ม.5 บ้านสันต้นแหน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ขั้นตอนการเคลมประกัน 

ลูกค้าแจ้งความจำนงมาที่ OrderLamp.com ตามช่องทางติดต่อต่างๆ โทรศัพท์,อีเมล์,ไลน์,จดหมาย,เป็นต้น

ถ่ายภาพสินค้าที่จะเคลมส่งเมล์มาที่ info@orderlamp.com

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล จะรีบดำเนินการติดต่อกลับลูกค้าโดยด่วน

เมื่อมีการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ทาง OrderLamp จะเร่งดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า หรือโอนค่าสินค้าคืนโดยด่วนภายใน 7-15 วันทำการ

 

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ  

1. สินค้าที่ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน  7  วัน  หลังจากได้รับสินค้า

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืน สินค้า

    2.1 สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน Stock เท่านั้น

    2.2 สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  มีป้ายสินค้า  บรรจุภัณฑ์  อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย (ลูกค้าสามารถลองสินค้าได้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย)

    2.3 การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  ต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารดังนี้

    -     เอกสารชำระค่าสินค้า

    -     ใบรับประกันสินค้า

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน

   3.1 กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน  ที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

   3.2 กรณีสินค้าเสียหาย เนื่องจากการผลิตหรือการส่งมอบ  การส่งสินค้าเปลี่ยนหรือคืน ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า  โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังผู้ขาย จะคืนกลับได้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว

   3.3 กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า  ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน

4.ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า 

   4.1  ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย

      1)ติดต่อหน้าร้านเพื่อเปลี่ยน-คืนสินค้า

      2)ลงทะเบียนแจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่าน e-mail : info@orderlamp.com    ติดต่อผ่าน  Hot  Line    053043393

  4.2  เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3  วันทำการ

  4.3   สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 5 วันทำการ  

 

นโยบายการสั่งซื้อ  

1. สินค้าและบริการของเรา

เครื่องหมายการค้า ออเดอร์แลมป์ Orderlamp ภายใต้บริษัทสนุกดี ดีไซน์ โปร จำกัด จัดจำหน่ายสินค้านำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

  2.1 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์   www.orderlamp.com ได้ตลอด 24  ชั่วโมง

  2.2  ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า สินค้าแต่ชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดหยิบสินค้าเพิ่มในตระกร้า

  2.3 เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการชำระเงินโดยกดปุ่ม “Check Out”  และแจ้งรายละเอียดการจัดส่งได้ที่หน้าสั่งซื้อ

  2.4  ในการหน้าเว็บ Check Out จะแสดงรายการสินค้าในตระกร้า  ค่าสินค้า  ค่าจัดส่ง (ถ้ามี)  และยอดรวมทั้งหมด  ลูกค้าสามารถปรับแก้ ยกเลิก  รายการสั่งซื้อได้ก่อนยืนยันการสั่งซื้อ

  2.5  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่สั่งซื้อแล้ว ลูกค้าต้องกดยืนยันการสั่งซื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการชำระเงินต่อไป

  2.6  กรณีโอนผ่านธนาคาร  ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ  และแจ้งการชำระเงิน  ผ่าน email  info@orderlamp.com  พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

  2.7  เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน  ทางร้านจะยืนยันคำสั่งซื้อ และกำหนดการส่งมอบไปยัง email ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน

สินค้าทุกชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากต้องการใบกำกับภาษี สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายบัญชี หรือโทร 053 043 393

หรือที่อีเมล์ info@orderlamp.com  ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อลงทะเบียนไว้

 

 

นโยบายการคืนเงิน  

 กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีส่วนต่างค่าสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

1   แจ้งขอคืนเงิน ในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน  หรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า

 

2   ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวก อาทิ รับเงินคืนที่ร้านกโอนเข้าบัญชี  กรณีโอน ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับประกันสินค้ามาด้วย

 

นโยบายการให้บริการหลังการขาย  

1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่ www.orderlamp.com  หรือ Customer Service    โทรศัพท์  053043393

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์  ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

1.1  ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้

    1.1.1  ส่ง email  info@orderlamp.com  

    1.1.2  แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ 053043393 โทรสาร 053043394

2.2   ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน  และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางร้าน

2.3   คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

 

2.4   คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข  ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ

 

นโยบายส่งสินค้า

ขนส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS, ลงทะเบียน , ธรรมดา เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด เนื่องจากที่ทำการของไปรษณีย์มีอยู่ทั่วประเทศ และ การส่งสินค้าแต่ละครั้ง จะมีเลขที่ส่งสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้

ขนส่งทางรถไฟ (เฉพาะจังหวัดที่รถไฟไปถึง)

ขนส่งทางรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดต่างทั่วประเทศ

ขนส่งทางบริษัทเอกชน ( Door to Door ) เช่น EXE,TNT,UPS,Fedex เป็นต้น

ทางเรามีบริการขนส่งให้ท่านฟรีภายในจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อสั่งซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป ระยะทางไม่เกิน 60 กม.วัดจากอำเภอเมือง หากเกินกว่าที่กำหนดคิดกิโลเมตรละ 50 บาท 

 

สำหรับลูกค้าภายในประเทศการขนส่งมี 2 กรณี

ซื้อสินค้าปลีกจำนวนไม่มาก สามารถจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้โดยการส่งแบบด่วน ถึงประตูบ้านในเวลา 2 -3 วันทำการ 

ซื้อสินค้าจำนวนมาก สามารถใช้บริการขนส่งเอกชน ซึ่งสามารถส่งถึงประตูบ้านได้เช่นกันทั่วประเทศ 2-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบค่าขนส่งซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทางผู้ซื้อทราบในใบเสนอราคาอีก ครั้ง

วิธีการแพ็ดสินค้า 

     เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและดำเนินการชำระเงินแล้ว ทางเราจะดำเนินการตรวจเช็คสินค้า ให้เรียบร้อย โดยวิธีการแพ็ดจะใช้วัสดุกันกระแทก หุ้มบริเวณที่บอบบาง และห่อด้วยกระดาษห่อของ จากนั้นจึงบรรจุลงกล่อง หรือห่อด้วยกระดาษลูกฟูก ปิดผนึกอย่างเรียบร้อย

วิธีการขนส่งสำหรับลูกค้าต่างประเทศ 

ซื้อสินค้าปลีกจำนวนไม่มาก สามารถจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ (Thailand Post) ลงทะเบียน โดยการส่งแบบด่วน ถึงประตูบ้านในเวลา 5-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่ละประเทศ หรือสามารถใช้บริการของบริษัทเอกชนแบบ Door to Door  เช่น DHL, FEDEX, TNT, UPS 

 

       การแพ็คสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ จำนวนสินค้ามากๆ สามารถระบุวิธีการแพ็ด และวัสดุที่ใช้ได้แล้วแต่กรณี ซึ่งลูกค้าอาจใช้บริการของ shipping , cargo  เอกชนต่างๆ ที่รู้จัก ในการแพ็ดสินค้าและดำเนินการตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุ รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารในการขนส่งออก

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว  

1. ทางร้านจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

1.1   เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie  โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้

-     หมายเลข IP คอมพิวเตอร์

-     ชนิด Browser

-     ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

1.2  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้

-      วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

-      การเข้าดูหน้าเว็บ

-      ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

-      ประเภทของการสืบค้น

-      ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1.3   ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2)  จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัท และจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น 

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ

2.1  ติดต่อมายัง Hot line หมายเลข 053043393

2.2 กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account  ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies

บริษัท ใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies  ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5. การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ

5.1   บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ  โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม

5.2   บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย 

6. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้  โดยแจ้งความประสงค์ไปที่  อีเมล์   info@orderlamp.com ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7  วัน

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง  ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์

8. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่

8.1  บริษัทสนุกดี ดีไซน์ โปร จำกัด 37/1 ม.5 ต.แม่คือ อ.ดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

8.2   หมายเลขโทรศัพท์  053043393

8.3   หมายเลขโทรสาร   053043394

8.4   info@orderlamp.com

 

นโยบายรักษาความลับของข้อมูล

www.orderlamp.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.orderlamp.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะ เป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.orderlamp.com ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.orderlamp.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ info@orderlamp.com

 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.orderlamp.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งาน เว็บไซต์

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ เว็บไซต์ www.orderlamp.com จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร  

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏืบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

www.orderlamp.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

 

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.orderlamp.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.orderlamp.com และจะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ www.orderlamp.com และ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.ABC.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.orderlamp.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 

เว็บไซต์ www.orderlamp.comจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.orderlamp.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยล๊อคอินเข้าประวัติส่วนบุคคลเพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเอง หรือส่งอี-เมลแจ้งที่ info@orderlamp.com

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 

เว็บไซต์ www.orderlamp.com  มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร