Chiangmai Design Week
  • 29 May 2018
  • 831
  • 0
ภาพผลงานจากการออกแบบและผลิต OrderLamp และ DOT ONE DESIGN STUDIO ร่วมกันสร้างสรรค์ต้นแบบโคมไฟใน Concept "ว่าว" เพื่อเข้าร่วมแสดงในงาน Chiangmai Design Week จัดโดย DITP ศิลปะพื้นบ้านผสานไอเดีย จึงก่อเกิดเป็นผลงานที่ชาวต่างชาติชื่นชมและสั่งผลิต แรงบันด
Read More
website Award
  • 13 July 2017
  • 1747
  • 0
DBD VERIFED SILVER กับการก้าวอีกขั้นในการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทางออเดอร์แลมป์ กับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทางออเดอร์แลมป์ต้องขอบคุIทีมงาน อาจารย์ที่ปรึกษาและกรมพั
Read More
View more